Odstąpienie od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez żadnego powodu niezależnie od sposobu dostawy (kurier Pocztex lub kurier VIP). Okres anulowania wynosi 30 dni od daty, w której ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Początek polityki odstąpienia nie następuje przed zawarciem umowy i nie wcześniej niż przedsiębiorca poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz powiadomić nas (Queen Diamond Polska Sp. z o.o., Twarda 18, 00-105 Warszawa, info@queendiamond.pl) w formie jasnego oświadczenia (np. Listu wysłanego Pocztą-Polską, lub e-mailem) o swojej decyzji. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany.

Aby zachować okres do odstąpienia od umowy, wystarczy, że prześlesz informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza oferowana przez nas standardowa dostawa), najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy z Tobą inaczej; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami.

Zwrot towaru przysługuje jedynie w przypadku jego braku oznak użytkowania.

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do produktów wyprodukowanych na zamówienie wg wzoru zamówionego przez klienta.

Wzór formularza odstąpienia

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

– Do Queen Diamond Polska Sp. z o.o., Twarda 18, 00-105 Warszawa, info@queendiamond.pl

– Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– nazwa konsumenta (-ów)

– adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– data

(*) Niepotrzebne skreślić.